Palvelumme

 • Alaraajaterapia
  Podiatrinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka pyrkii selvittämään ja hoitamaan liikkumisen ongelmia ja erilaisia toimintahäiriöitä, jotka liittyvät alaraajojen alueelle. Lue lisää
 • AlterG – Painokevennys harjoittelu
  AlterG® – Anti-Gravity juoksumatto on monipuolinen työväline. Lue lisää
 • Asentohuimaus hoito
  - Onko Sinulla korkeanpaikankammo?
  - Pystytkö lukemaan autossa toisen ajaessa?
  - Pärjäätkö karusellissa?
  Jos jokin edellä mainituista tilanteista on ongelmallinen, saatat kärsiä hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta, vaikka sinua ei varsinaisesti huimaisikaan. Lue lisää
 • Fysioterapeuttinen akupunktio
  Fysioterapeutteja koulutetaan käyttämään akupunktiota lähinnä erilaisten kiputilojen hoitoon. Sen avulla voidaan helpottaa mm. migreenistä johtuvaa päänsärkyä, selkäkipuja, lihasten aiheuttamaa jäykkyyttä sekä hermosärkyjä. Lue lisää
 • Fysioterapia
  Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Lue lisää
 • Geriatrinen fysioterapia
  Ikääntyneen fysioterapian eli geriatrisen fysioterapian tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti hänen omassa elinympäristössään. Lue lisää
 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta löytämään voimavarasi ja kykysi, jotta pystyt tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja tavoitteellisesti. Lue lisää
 • Kinesioteippaus
  Kinesioteipin ja kinesioteippauksen avulla pystytään poistamaan tehokkaasti kiputiloja, parantamaan nivelten liikkuvuutta, ohjaamaan lihasten ja nivelten liikeratoja sekä nopeuttamaan vammautuneen kudoksen paranemista. Lue lisää
 • Kotikäynnit
  Asiakkaita voidaan kuntouttaa kotona lääkärin lähetteellä, Kelan maksusitoumuksella, kuntien veteraanikuntoutuksena , valtionkonttorin sotainvalidikuntoutuksena tai vaikka tilaamalla fysioterapeutti suoraan kotiin. Lue lisää
 • Lymfaterapia
  Lymfaterapia on käsin tehtävää terapiaa, jolla saadaan elimistön nestekiertoa liikkeelle. Lymfaterapialla vaikutetaan kehon imunestejärjestelmään. Ote on kevyt ja pumppaava, joka ei satu, vaikka hoitoalueella olisi kipua. Lue lisää
 • Maitland fysioterapia
  Maitland-konsepti on fysioterapeuttinen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Maitland-konseptin mukaista manuaalista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Suomessa koulutuksen suorittaneet käyttävät nimikettä manipulatiivinen fysioterapeutti. Lue lisää
 • NDT/Bobath
  Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Lue lisää
 • Neurologinen fysioterapia
  Neurologinen fysioterapia (NDT/Bobath) on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Lue lisää
 • Nikamakäsittelyt
  Nikamakäsittelyt eli mobilisaatiohoidot. Mobilisointi eli liikehoito on nivelten pehmeää yhtäjaksoista liikuttamista nivelen luonnollisen liikelaajuuden mukaan, jolloin parannetaan nivelten liikkuvuutta ja toimintakykyä. Lue lisää
 • OMT fysioterapia
  Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala. Se keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen (hermo-, lihas- ja nivelrakenteet), hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lue lisää
 • Pre ja post -operatiivinen fysioterapia
  Ennen leikkausta annettu fysioterapia valmistaa leikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen. Leikkausta edeltävästi vahvistetaan mahdollisuuksine rajoissa lihasvoimaa ja parannetaan nivelten liikeratoja. Lue lisää
 • Psykofyysinen fysioterapia
  Psykofyysinen fysioterapia on erikoisala,jonka tehtävänä on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lue lisää
 • Purentaelinten fysioterapia
  Virheellinen purenta aiheuttaa usein epämääräisiä oireita - heijastekipuja hampaiden ulkopuolelle, leukaniveliin ja puremalihaksiin. Se voi ilmetä myös päänsärkynä sekä kipuna kasvoissa, korvissa, niskassa ja hartioissa. Lue lisää
 • Steccon faskiamanipulaatio
  Faskiamanipulaatio voi auttaa kaikissa tuki- ja liikuntaelin rakenteen kiputiloissa ja toimintahäiriöistä.
  Lue lisää
 • Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules)
  Tules eli tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa pyritään löytämään syitä ongelmien syntymiseen, lievittämään jo syntyneitä oireita fysioterapian keinoin sekä antamaan asiakkaalle eväät samankaltaisten oireiden ennaltaehkäisyyn tulevaisuudessa esim. harjoitusohjeiden muodossa. Lue lisää
 • Urheilufysioterapia
  Urheilufysioterapialla pyritään ylläpitämään ja saavuttamaan urheilijan optimaalinen toimintakyky. Urheilufysioterapeutilla on tärkeä rooli vammojen ennaltaehkäisyssä ja harjoittelusta palautumisen optimoimisessa. Lue lisää
 • Vauvojen- ja lastenfysioterapia
  Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneet terapeuttimme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisia kuntoutumaan, kun haasteena on neurologinen sairaus tai vamma. Lue lisää
 • Veteraani- ja seniorikuntoutus
  Veteraanikuntoutus tarkoittaa vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaa laitos- tai avomuotoista kuntoutusta, johon sisältyy myös tarpeellinen tutkimus ja hoito. Lue lisää

Palvelumme

 • Fysioterapia

  Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

  Katso esittely
  Torikulman Fysioterapian palvelut
 • AlterG - Painokevennys harjoittelu

  AlterG® – Anti-Gravity juoksumatto on monipuolinen työväline.

  Katso esittely
  Torikulman Fysioterapian palvelut
 • Alaraajaterapia

  Podiatrinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka pyrkii selvittämään ja hoitamaan liikkumisen ongelmia ja erilaisia toimintahäiriöitä, jotka liittyvät alaraajojen alueelle.

  Katso esittely
  Torikulman Fysioterapian palvelut
 • Neurologinen fysioterapia

  Neurologinen fysioterapia (NDT/Bobath) on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville.

  Katso esittely
  Torikulman Fysioterapian palvelut
 • Psykofyysinen fysioterapia

  Psykofyysinen fysioterapia on erikoisala,jonka tehtävänä on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen.

  Katso esittely
  Torikulman Fysioterapian palvelut