Palvelumme

Fysioterapeutti on ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Toimintaa valvovat  aluehallintovirastot  sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  VALVIRA.

Fysioterapia on ammattiala, jossa on monia eri erikoistumisen ja erityisosaamisen suuntauksia. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Kuntoutus kohdentuu pääsääntöisesti ja perinteisesti synnynnäisen vamman, sairauden, kivun, liikehäiriön, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. 

Fysioterapiassa arvioidaan kokonaisvaltaista biomekaanista toiminnallisuutta ja pyritään löytämään syitä ongelmien syntymiseen ja lievittämään jo syntyneitä oireita fysioterapian keinoin. Fysioterapia on myös vammojen, vaivojen ja kipujen ennaltaehkäisevää toimintaa optimaalisten liikeratojen ja -mallien harjoittelun kautta. 

Mikäli olet epävarma, miten aloittaa liikunnan harrastaminen turvallisesti tai tiedostat omia heikkouksiasi lihaskunnossa, kestävyydessä tai liikkuvuudessa, fysioterapeutit osaavat ohjata sinua turvallisesti.