Neurologinen fysioterapia 

reija karjalainen

Varaa aika

Reija Karjalainen
reija@torikulmafysioterapia.fi
040 562 1679

Neurologinen fysioterapia on keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville suunnattua fysioterapian erikoisosaamista. Fysioterapeutin tulee omata tietoa motorisesta oppimisesta, liikkeen tieteen perusteista ja neurofysiologiasta sekä vaurion aiheuttamasta patofysiologiasta. Kuntoutus on fysioterapeutin ja kuntoutujan tiivistä yhteistyötä kohti yhdessä yksilöllisesti laadittujen tavoitteiden saavuttamista. Fysioterapia on tavoitteellista toimintaa ja harjoittelua, jolla pyritään mahdollistamaan ja palauttamaan kuntoutujan toimintakykyä, arkeen osallistumista sekä parantamaan elämänlaatua sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. 

Neurologiseen fysioterapiaan hakeutuvalla voi olla esim.

  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Aivovamma tai selkäydinvamma
  • MS-tauti tai muu lihassairaus
  • Parkinsonin tauti
  • Kehitysvamma, CP-vamma