Maitland fysioterapia

Maitland-konseptin perusajatuksiin kuuluu kudosten ”kuuntelu” eli kudosten ehdoilla tapahtuva käsittely

Heli Mäntysaari

Varaa aika

Heli Mäntysaari
heli@torikulmafysioterapia.fi
050 338 7931
Varaa aikasi verkossa

Maitland-konsepti on fysioterapeuttinen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Maitland-konseptin mukaista manuaalista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Suomessa koulutuksen suorittaneet käyttävät nimikettä manipulatiivinen fysioterapeutti.

Maitland-konseptin perusperiaatteena on potilaskeskeisyys ja kliininen arviointiprosessi. Potilaskeskeisyydellä tarkoitetaan, että toiminnan kohteena on potilas ja hänen kokemansa ongelma. Kliininen arviointiprosessi sisältää tarkan haastattelun ja alkututkimuksen. Terapian vaikuttavuutta seurataan koko hoitoprosessin ajan.

Manuaalisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtävää tutkimista ja hoitamista. Tyypillisimmät manuaalisen terapian keinot ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita sovelletaan pehmytkudoksiin, niveliin ja hermokudoksiin. Tekniikoilla voidaan hoitaa koko kehoa, sekä kipua että jäykkyyttä. Kokonaistavoitteena on optimoida yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Potilaan aktiivisuuden harjoittaminen onkin olennainen osa Maitland-konseptin mukaista toimintaa.