TMD fysioterapia

purentaelin fysioterapia

Varaa aika

Heli Mäntysaari
heli@torikulmanfysioterapia.fi
050 338 7931
Varaa aikasi verkossa

Purentaelimen toimintahäiriöillä (TMD, temporomandibular disorders) tarkoitetaan purentalihas-ja leukanivelalueen lihas- ja nivelperäisiä oireita. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä. Virheellinen purenta aiheuttaa usein epämääräisiä oireita – heijastekipuja hampaiden ulkopuolelle, leukaniveliin ja puremalihaksiin. Se voi ilmetä myös päänsärkynä sekä kipuna kasvoissa, korvissa, niskassa ja hartioissa.

Syy purentavaivoihin löytyy usein niska-hartia -alueen ryhdin romahtamisesta ja lihastasapainon pettämisestä. Potilailla esiintyy leuan narskuttelua ja purentalihaksiin syntyy pysyvää jännitystä. Pikkuhiljaa hampaat kuluvat ja myös leukaniveliin tulee kulumia. Erilaiset vammat, stressi ja unihäiriöt lisäävät mahdollisuutta purenta-alueen ongelmiin. Syynä voi olla myös virheellinen purenta tai puuttuvat hampaat.

Fysioterapeutti kartoittaa esitietojen sekä kliinisen tutkimuksen pohjalta ongelman aiheuttajan, jonka jälkeen suoritetaan koehoito. Tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Yhteistyötä tehdään hammaslääkärien kanssa esim. kiskohoidon kartoittamiseksi. Fysioterapiassa keskitytään myös selkärangan liikkuvuuteen, asentoon ja toiminnallisuuteen sekä rintarangan yläaukeaman (niskahartia, rintakehä, olkapäät, solisluut, kylkiluut) mahdolliseen jäykistymisiin ja virheasentoihin.