Asentohuimaus hoito

Sari Hyväkkä

Varaa aika

Sari Hyväkkä
sari@torikulmafysioterapia.fi
040 081 2398

HAH-Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Onko Sinulla korkeanpaikankammo?
Pystytkö lukemaan autossa toisen ajaessa?
Pärjäätkö karusellissa?

Jos jokin edellä mainituista tilanteista on ongelmallinen, saatat kärsiä hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta, vaikka sinua ei varsinaisesti huimaisikaan.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainoelimen toiminnanhäiriöstä. Molemmissa korvissa sijaitsee tasapainoelin, joka muodostuu kolmesta kaarikäytävästä. Kaarikäytävät suuntautuvat avaruudellisesti kuin koordinaatisto: löytyy x-, y-, ja z-akselia edustava kaarikäytävä. Kaarikäytävät ovat täynnä nestettä, joka painovoiman vaikutuksesta joutuu kiertoliikkeeseen ihmisen liikkuessa. Nesteen liike kaarikäytävässä taivuttaa kaarikäytävän sisäpinnalla sijaitsevia värekarvoja, joista lähtee informaatio aivoille: Hei, tämä ihminen liikkuu!

Informaatio ohjaa tasapainoreaktioitamme ja liikekoordinaatiota. Se ohjaa myös silmän liikkeitä tasapainoa palveleviksi. Haemme uutta kiintopistettä liikkeen suunnasta säilyttääksemme tasapainon.

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa kaarikäytäviin on eksynyt kalkkikivisoraa, joka aiheuttaa värekarvojen aktivoitumisen, vaikka liikkeemme ei saisi nestekiertoa kaarikäytävässä aikaiseksi. Sorahippuset vaihtavat myös paikkaa, jolloin aivot eivät opi tulkitsemaan informaatiota virheelliseksi. Tämän vuoksi viesti menee aivoille asti ja vasteena impulssille saamme pienen jännityslisän asentoa ylläpitäviin lihaksiimme tai pienen silmän nykäisyn, joka voi tuntua ajoittaisena näön heikkenemisenä. Jos näöntarkkuutesi vaihtelee selvästi eri päivinä ja optikko ei löydä silmistäsi vikaa, voi syy löytyä tasapainoelimestä!

Asentohuimausta tutkitaan liiketesteillä. Tasapainoa ja sen vakautta arvioidaan käännöskävelyssä ja kumarruksessa. Asentohuimausta hoidetaan liikesarjoilla, joita on jokaiselle kaarikäytävälle omansa. Potilas saa liikesarjat kotiohjeiksi. Hän suorittaa asentohoidon omatoimisesti ja säännöllisesti kontrollikertaan asti. Tällöin testataan liiketestit uudelleen ja määritetään muut oireilevat kaarikäytävät ja niiden asentohoidot.