Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Torikulman Fysioterapian toimitiloissa työskentelevillä itsenäisillä terveydenhuollon ammatinharjoittajilla on jokaisella oma potilasasiamiehensä. Olethan tarvittaessa suoraan yhteydessä hoidostasi vastaavaan itsenäiseen terveydenhuollon ammatinharjoittajaan.

Potilasasiamies Suomen Kuntoutusyrittät ry toimesta:

Ismo Saarinen

Asianajaja, potilasasiamies

Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky

p. 0400 500242

ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

Potilasasiamies Suomen Fysioterapeuttien toimesta:

Reetta Tuomisto

p. 040 5293601

reetta.tuomisto@outlook.com