Palvelumme

 • Alaraajaterapia
  Podiatrinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka pyrkii selvittämään ja hoitamaan liikkumisen ongelmia ja erilaisia toimintahäiriöitä, jotka liittyvät alaraajojen alueelle. Ihmistä tarkastellaan biomekaanisena kokonaisuutena, jossa alaraajojen nivelten asennot välittyvät liikkeissä liikeketjuna. Lue lisää
 • AlterG – Painokevennys harjoittelu
  AlterG® – Anti-Gravity juoksumatto on monipuolinen työväline aikaiseen kuntoutukseen ja harjoitteluun vamman tai leikkauksen jälkeen, kävelyn, seisomisen tai juoksun painokevennettyyn harjoittamiseen, painonhallintaan ja -laskemiseen sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön ja lihasvoiman parantamiseen. Lue lisää
 • Asentohuimaus hoito
  - Onko Sinulla korkeanpaikankammo?
  - Pystytkö lukemaan autossa toisen ajaessa?
  - Pärjäätkö karusellissa?
  Jos jokin edellä mainituista tilanteista on ongelmallinen, saatat kärsiä hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta, vaikka sinua ei varsinaisesti huimaisikaan. Lue lisää
 • Fysioterapeuttinen akupunktio
  Fysioterapeutteja koulutetaan käyttämään akupunktiota lähinnä erilaisten kiputilojen hoitoon. Sen avulla voidaan helpottaa mm. migreenistä johtuvaa päänsärkyä, selkäkipuja, lihasten aiheuttamaa jäykkyyttä sekä hermosärkyjä. Lue lisää
 • Fysioterapia
  Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Lue lisää
 • Geriatrinen fysioterapia
  Ikääntyneen fysioterapian eli geriatrisen fysioterapian tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti hänen omassa elinympäristössään. Lue lisää
 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta löytämään voimavarasi ja kykysi, jotta pystyt tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja tavoitteellisesti. Lue lisää
 • Kinesioteippaus
  Kinesioteipin ja kinesioteippauksen avulla pystytään poistamaan tehokkaasti kiputiloja, parantamaan nivelten liikkuvuutta, ohjaamaan lihasten ja nivelten liikeratoja sekä nopeuttamaan vammautuneen kudoksen paranemista. Lue lisää
 • Kotikäynnit
  Asiakkaita voidaan kuntouttaa kotona lääkärin lähetteellä, Kelan maksusitoumuksella, kuntien veteraanikuntoutuksena , valtionkonttorin sotainvalidikuntoutuksena tai vaikka tilaamalla fysioterapeutti suoraan kotiin. Lue lisää
 • Lymfaterapia
  Lymfaterapia on käsin tehtävää terapiaa, jolla saadaan elimistön nestekiertoa liikkeelle. Lymfaterapialla vaikutetaan kehon imunestejärjestelmään. Ote on kevyt ja pumppaava, joka ei satu, vaikka hoitoalueella olisi kipua. Lue lisää
 • Maitland fysioterapia
  Maitland-konsepti on fysioterapeuttinen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Maitland-konseptin mukaista manuaalista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Suomessa koulutuksen suorittaneet käyttävät nimikettä manipulatiivinen fysioterapeutti. Lue lisää
 • NDT/Bobath
  Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Lue lisää
 • Neurologinen fysioterapia
  Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja harjoittelua, jolla pyritään palauttamaan kuntoutujan toimintakykyä neurologisen sairauden yhteydessä ja/tai vammautumisen jälkeen. Lue lisää
 • Nikamakäsittelyt
  Nikamakäsittelyt eli mobilisaatiohoidot. Mobilisointi eli liikehoito on nivelten pehmeää yhtäjaksoista liikuttamista nivelen luonnollisen liikelaajuuden mukaan, jolloin parannetaan nivelten liikkuvuutta ja toimintakykyä. Lue lisää
 • OMT fysioterapia
  Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala. Se keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen (hermo-, lihas- ja nivelrakenteet), hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lue lisää
 • Pre ja post -operatiivinen fysioterapia
  Ennen leikkausta annettu fysioterapia valmistaa leikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen. Leikkausta edeltävästi vahvistetaan mahdollisuuksine rajoissa lihasvoimaa ja parannetaan nivelten liikeratoja. Lue lisää
 • Purentaelinten fysioterapia
  Virheellinen purenta aiheuttaa usein epämääräisiä oireita - heijastekipuja hampaiden ulkopuolelle, leukaniveliin ja puremalihaksiin. Se voi ilmetä myös päänsärkynä sekä kipuna kasvoissa, korvissa, niskassa ja hartioissa. Lue lisää
 • Steccon faskiamanipulaatio
  Faskiamanipulaatio voi auttaa kaikissa tuki- ja liikuntaelin rakenteen kiputiloissa ja toimintahäiriöistä.
  Esimerkiksi:
  - Niska-hartiaseudun vaivat, huimaus, tinnitus, päänsärky.
  - Purentaelinvaivoissa.
  - Polvi-lonkka ja jalkaterävaivoissa.
  - Selkäkivussa ja lantionalueen kiputiloissa.
  - Vammojen, leikkausten ja tapaturmien jälkeisen kivun ja toimintahäiriöiden hoidossa.
  - Faskiamanipulaatiolla voidaan auttaa epämääräisissä ympäri kehoa tuntuvien kipujen hoidossa. Lue lisää
 • Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules)
  Tules eli tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa pyritään löytämään syitä ongelmien syntymiseen, lievittämään jo syntyneitä oireita fysioterapian keinoin sekä antamaan asiakkaalle eväät samankaltaisten oireiden ennaltaehkäisyyn tulevaisuudessa esim. harjoitusohjeiden muodossa. Lue lisää
 • Urheilufysioterapia
  Urheilufysioterapialla pyritään ylläpitämään ja saavuttamaan urheilijan optimaalinen toimintakyky. Urheilufysioterapeutilla on tärkeä rooli vammojen ennaltaehkäisyssä ja harjoittelusta palautumisen optimoimisessa. Lue lisää
 • Vauvojen- ja lastenfysioterapia
  Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneet terapeuttimme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisia kuntoutumaan, kun haasteena on neurologinen sairaus tai vamma. Lue lisää
 • Veteraani- ja seniorikuntoutus
  Veteraanikuntoutus tarkoittaa vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaa laitos- tai avomuotoista kuntoutusta, johon sisältyy myös tarpeellinen tutkimus ja hoito. Lue lisää

Kela-korvaus

Olet tervetullut hoitoomme ilman lähetettä, sillä asiakkaan on mahdollista hakeutua suoraan yksityisesti fysioterapiaan ilman lääkärin tutkimus- ja hoitomääräystä. Hoitoon pääsy nopeutuu ja kuntoutus päästään aloittamaan mahdollisimman aikaisin, jotta vaiva ei pitkity. Akuutissa ongelmassa usein jo muutamalla hoitokerralla saadaan vaivaan helpotusta.

Kela korvaa osan hoitokustannuksista, kun tulet fysioterapiaan lääkärin kirjoittamalla SV 3F tutkimus- ja hoitomääräyksellä.

Lähete on voimassa vuoden lääkärin allekirjoituspäivämäärästä.

Sinua palvelee

 • Reija Karjalainen
  Reija Karjalainen

  Alterg painokevennys harjoittelu, Geriatrinen fysioterapia, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, Kinesioteippaus, Neurologinen fysioterapia, Pre ja post -operatiivinen fysioterapia,Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules), Veteraani- ja seniorikuntoutus.

  040 562 1679 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia
 • Sari Hyväkkä
  Sari Hyväkkä

  Asentohuimaus hoito, Kinesioteippaus, Nikamakäsittelyt, OTM fysioterapia, Pre ja post -operatiivinen fysioterapia, Purentaelinten fysioterapia, Steccon faskiamanipulaatio, Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules).

  040 081 2398 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia
 • Heli Mäntysaari
  Heli Mäntysaari

  Fysioterapeuttinen akupunktio, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, Kinesioteippaus, Maitland fysioterapia, Nikamakäsittelyt, Pre ja post -operatiivinen fysioterapia, Purentaelinten fysioterapia, Steccon faskiamanipulaatio, Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules), Veteraani- ja seniorikuntoutus.

  050 338 7931 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia
 • Helena Uusitalo
  Helena Uusitalo

  Lymfaterapia

  0500 200 304 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia
 • Mikko Poutiainen
  Mikko Poutiainen

  Alaraajaterapia, Pre ja post -operatiivinen fysioterapia, Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia (tules), Urheilufysioterapia.

  050 344 7279 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia
 • Jaana Vehviläinen
  Jaana Vehviläinen

  Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, Neurologinen fysioterapia, Vauvojen- ja lastenfysioterapia (NDT/Bobath).

  050 502 1226 Katso esittely
  Lähetä sähköpostia