Varaa aika

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutujat ovat sekä lapsia että alle 65 -vuotiaita aikuisia.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta löytämään voimavarasi ja kykysi, jotta pystyt tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja tavoitteellisesti.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi tarvitset kuntoutushakemuksen, jonka saat Kelan toimipisteestä tai netistä.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi. Palveluntuottajalla tulee olla sopimus Kelan kanssa. Voit etsiä sopivaa palveluntuottajaa palveluntuottajahausta.

Jos olet julkisessa laitoshoidossa, sinulla ei ole oikeutta Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksista vastaa Kela kuntoutuksen myöntämisen jälkeen.