Varaa aika

MITÄ ON VYÖHYKETERAPIA?

Vyöhyketerapia on ihmisen heijaste- sekä signaalijärjestelmää hyödyntävä hoitomuoto, jossa jalkaterän heijastealueita käsittelemällä vaikutetaan tasapainottavasti elimistön fysiologisiin prosesseihin ja siten helpotetaan tasapainon saavuttamista koko kehossa. Charles Ersdalin vyöhyketerapiassa jokaisella hoitokerralla käsitellään kokonaisuus eli kaikki kehon järjestelmät ja jokainen rakenteellinen alue kehossa jalkaterissä sijaitsevien heijasteiden kautta.

MIHIN CHARLES ERSDALIN VYÖHYKETERAPIA PERUSTUU?

  • Anatomiaan – Mistä rakennumme
  • Fysiologiaan – Miten elimistömme toimii
  • Immunobiologiaan – Miten elimistömme käsittelee erilaisia sairaustiloja
  • Patologiaan – Millaisia sairauksia meillä on

MITÄ VYÖHYKETERAPIASSA TEHDÄÄN JA MITEN SE TOIMII?

Vyöhyketerapiassa tuetaan ja hoidetaan ihmisen terveyttä, ei sairautta. Sairauksien hoidossa on hyvä kääntyä lääkärin puoleen. Ihmisellä saattaa olla jokin sairaus hoitoon tullessa, mutta vyöhyketerapiassa hoidetaan aina ihmisen kokonaisuutta, ei koskaan sairautta. Vyöhyketerapiassa ei keskitytä itse sairauteen, vaan tuetaan kehon omia prosesseja ja keskitytään mahdollistamaan kehon eri osien oikeanlainen toiminta, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle tasapainoa. Ihmisen kokonaisuus osaa itse omalla toiminnallaan hoitaa itsensä terveeksi, vyöhyketerapia keskittyy tukemaan ja mahdollistamaan tämän. Riittävän hyvään tasapainoon päästyään oireet jäävät historiaan ja ihminen voi hyvin.

Charles Ersdalin koulukunnan mukaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä asiakas on mukavassa istuma-asennossa nojatuolissa ja vyöhyketerapeutti käsittelee heijastealueita asiakkaan jalkaterien alueelta. Näillä heijastealueilla on vastineet eri puolilla kehoa. Vyöhyketerapeutti painelee sormin ja rystysin heijastealueita jaloista, jolloin vaikutetaan vyöhykeratoja pitkin kehon rakenteisiin ja toimintoihin.

Vyöhyketerapian toimintaperiaate on nykypäivän tieteellisten kriteerien mukaan vielä epäselvä. Todennäköisin teoria vyöhyketerapian toimintamallista on se, että jokainen kohta jalkaterässä liittyy meridiaaniin, eräänlaiseen vyöhykerataan tai pituuspiiriin, jonka kautta on suora yhteys vastaavaan kohtaan kehossa. Jalkaterästä terapeutin antama impulssi nousee vyöhykerataa pitkin sitä vastaavaan elimeen tai kehon osaan ja sieltä impulssi kulkee keskushermostoa pitkin aivoihin hypotalamuksen autonomiseen keskukseen. Siellä viestiä tulkitaan, jonka perusteella saadaan joko sympaattinen reaktio (stimuloiva vaikutus) tai parasympaattinen reaktio (vaimentava vaikutus) takaisin sellaisiin elimiin tai kehon alueisiin, jotka ovat epätasapainossa.

Heijastealueita käsitellessä selviää, missä kohtaa kehoa on epätasapainotila, joka mahdollisesti aiheuttaa kehoon oireita. Myös epätasapainotilan syy on usein mahdollista löytää vyöhyketerapian keinoin. Jalkaterän heijastealueiden käsittely aktivoi niitä vastaavat alueet kehossa, jolloin kehon korjaava, palauttava ja uudistava toiminta mahdollistuu ja mahdollinen häiriö voidaan korjata. Vyöhyketerapiassa siis aktivoidaan keho tekemään töitä keskenjääneiden tai epätasapainossa olevien prosessien korjaamiseksi. Kun ihmisen kokonaisuus on omalla toiminnallaan korjannut epätasapainotilat, keho on tasapainossa ja ihminen voi hyvin.

Charles Ersdalin koulukunnan mukaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä käydään aina läpi ihmisen kokonaisuus. Kaikki mitä löytyy ihmisestä, löytyy myös heijastealueilta: kaikki ihmisen rakenteet, elimet, lihakset, luut, kudokset ja solut, sekä järjestelmät, verenkierto, lymfankierto, hermosto, sekä hormonitoimintaan, kuonanpoistoon, immuunijärjestelmään, aineenvaihduntaan ja imeytymiseen liittyvät toiminnot. Jokaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä käsitellään tietyssä järjestyksessä kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat heijastealueet. Erikoistilanteissa saatetaan kuitenkin tarvittaessa jättää joitain alueita käsittelemättä.