Varaa aika

Veteraanikuntoutus tarkoittaa vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaa laitos- tai avomuotoista kuntoutusta, johon sisältyy myös tarpeellinen tutkimus ja hoito.

Veteraanikuntoutus käynnistyi vuonna 1979. Se on toissijaista vuonna 1948 säädetyn lain nojalla toteutettavaan sotainvalidien kuntoutukseen, johon on vuosittainen subjektiivinen oikeus henkilöllä, jolla on tietty haitta-aste, invaliditeettiprosentti. Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntayhtymän on määrä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta. Kuntoutuspalveluita myönnetään vuosittain Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa. Kuntoutusmuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, tuettu kotona kuntoutuminen, laitoskuntoutus sekä päiväkuntoutus. Kuntoutus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kotikäynteinä.

Kuntoutukseen voidaan hakeutua ympäri vuoden ilman erillistä kuntoutushakemusta. Hakeutumisprosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä veteraanikuntoutuksen koordinaattoriin. Koordinaattori arvioi kuntoutustarvetta. Avokuntoutukseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai fysioterapialähetettä.

Sotainvalidit

Valtio suorittaa Sotilasvammalain 404/1948 perusteella vuosien 1939–1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille maksetaan mm. vammasta ja sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Seniorikuntoutus eli ikääntyneiden fysioterapiapalvelu perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon ja tutkimukseen asiakkaan toimintakyvyistä. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio liikkumisen parantamiseksi. Yhdessä suunniteltu tavoitteellinen kuntoutus toteutetaan monipuolisin harjoittein fysioterapeutin ohjauksessa. Omaisen/läheisen tukeminen ja ohjaus ovat tärkeä osa kuntoutusta samoin kuin yhteistyö muun hoitavan tason kanssa.

Säännöllisellä liikunnalla on suuri vaikutus ihmisen toimintakykyyn ja sillä on keskeinen asema monien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Harjoittelun positiivisen vaikutuksen eivät katso ikää vaan siitä hyötyvät kaikki.

Seniorikuntoutusta voi olla kuntien veteraanikuntoutus, Valtionkonttorin sotainvalidikuntoutus sekä lääkärin lähetteellä tai ilman toteutettua kuntoutusta. Kuntoutusta voidaan toteuttaa asiakkaan kotona kotikäynteinä, Torikulman Fysioterapiassa tai hoitolaitoksissa.