Varaa aika

NDT/Bobath

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT/Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa fysioterapeutti Berta Bobath. Myöhemmin lähestymistapaa kehittivät erityisesti vauvojen terapian osalta Sveitsissä lääkäri Elsbeth Köng ja fysioterapeutti Mary Quinton. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista on rikastuttanut ja monipuolistanut NDT/Bobath -terapian teorioita sekä toteutusta.

NDT/Bobath -lähestyminen kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida, tulkita ja ratkaista neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamaa poikkeavaa lihasjänteyttä yksilön liikkumisessa, toimintakyvyssä ja kommunikoinnissa.

NDT/Bobath -terapeutit työskentelevät kuntoutujien kanssa, joilla on hankaluuksia liikkeen säätelyssä (asennon ylläpito ja liikkuminen) johtuen keskushermostovauriosta tai muusta sen kaltaisesta tilasta. Yksi NDT/Bobath -lähestymistavan perusajatuksista on se, että yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin. NDT/Bobath -terapian tavoitteena onkin poikkeavan lihasjänteyden, yksipuolisten liikemallien aiheuttamien ja toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy ja toimintakyky edistyy.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja harjoittelua, jolla pyritään palauttamaan kuntoutujan toimintakykyä neurologisen sairauden yhteydessä ja/tai vammautumisen jälkeen. Fysioterapian tavoitteena on siis parantaa toiminta- ja työkykyä ja tukea arjessa selviytymistä. Kuntoutus perustuu yhdessä laadittuihin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneet terapeuttimme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisia kuntoutumaan, kun haasteena on neurologinen sairaus tai vamma.

Neurologiseen fysioterapiaan hakeutuvalla voi olla esim.

  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Aivovamma tai selkäydinvamma
  • MS-tauti tai lihassairaus
  • Parkinsonin tauti
  • Kehitysvamma, CP