Varaa aika

Kokonaisvaltainen työkyvyn ylläpito saattaa vaatia yksilöllisten fysioterapeuttisten tutkimusten ja hoitojen lisäksi työpisteen ja asentojen ergonomista arviointia ja ohjausta. Työfysioterapeutilla on tarvittavaa ammattitaitoa ja tietoa oikeiden ergonomisten ratkaisuiden löytämiseksi.

Työfysioterapeutti arvioi tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvia kuormitustekijöitä sekä niihin vaikuttavia ergonomisia vaikuttajia työpaikalla. Hän tarkistaa ja ohjaa työpisteen sekä työasennon ergonomisuutta, suunnittelee kalusteiden sekä työ- ja apuvälineiden tarvetta ja sopivuutta.

Työn henkinen kuormittavuus on lisääntynyt. Se asettaa uudenlaisen haasteen esim. työterveyshuollon henkilöstölle. Työssä jaksamisen tukena toimivat mm. hyvä työyhteisö, perhe, ystävät sekä liikunnan tai muun harrastuksen kautta saatava rentoutuminen. Myös kyky aktiiviseen rentoutumiseen tasapainottaa sympaattista hermostoa ja vähentää koettuja oireita.

Mikäli liikuntaharrastuksen aloittaminen on hankalaa, fysioterapeutin puoleen voi aina kääntyä kysymyksiensä kanssa. Liikuntaharrastuksen lempeä aloittaminen palkitaan onnistumisen tunteella.