Varaa aika

Ikääntyneiden fysioterapiapalvelu perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon ja tutkimukseen asiakkaan toimintakyvyistä. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio liikkumisen parantamiseksi. Yhdessä suunniteltu tavoitteellinen kuntoutus toteutetaan monipuolisin harjoittein fysioterapeutin ohjauksessa. Omaisen/läheisen tukeminen ja ohjaus ovat tärkeä osa kuntoutusta samoin kuin yhteistyö muun hoitavan tason kanssa.

Säännöllisellä liikunnalla on suuri vaikutus ihmisen toimintakykyyn ja sillä on keskeinen asema monien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Harjoittelun positiivisen vaikutuksen eivät katso ikää vaan siitä hyötyvät kaikki.

Seniorikuntoitusta voi olla kuntien veteraanikuntoutus, Valtionkonttorin sotainvalidikuntoutus sekä lääkärin lähetteellä tai ilman toteutettua kuntoutusta. Kuntoutusta voidaan toteuttaa asiakkaan kotona kotikäynteinä, Torikulman fysioterapiassa tai hoitolaitoksissa.