Varaa aika

Kuntoutujat

Kuntoutujat ovat vaikeavammaisia aikuisia, joilla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu niin suuri kuntoutuksen tarve, että se on syytä toteuttaa tehostetusti ja moniammatillisesti kuntoutuslaitoksessa. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.

Tavoite

Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa ja omaista löytämään omat voimavaransa ja kykynsä sekä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa selviytyä arkipäivän tilanteista parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntoutuja saa innostusta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Kuntoutuja asettaa jaksolle omat konkreettiset tavoitteensa.

Lähde: <http://www.invalidiliitto.fi>