Varaa aika

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Tarvittaessa fysioterapeutti arvioi ja opettaa myös apuvälineiden käyttöä. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä ja toimintakykyä hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jonka yksi osa-alue on motivoida ja ohjata kuntoutujaa edistämään ja ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Kuntoutus kohdentuu pääsääntöisesti ja perinteisesti synnynnäisen vamman, sairauden, kivun, liikehäiriön, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. Fysioterapia on myös vammojen, vaivojen ja kipujen ennaltaehkäisevää toimintaa optimaalisten liikeratojen ja -mallien harjoittelun kautta. Jos olet epävarma, miten aloittaa liikunnan harrastaminen turvallisesti tai tiedostat omia heikkouksiasi lihaskunnossa, kestävyydessä tai liikkuvuudessa, fysioterapeutit osaavat ohjata sinua turvallisesti.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon. Toimintaa valvovat  aluehallintovirastot  sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  VALVIRA.